Marka Kararname ve Yönetmelikler

Tescilli markanızın kullanım hakkı tüm Türkiye’de sadece ve sadece size aittir. Başka hiçbir firma aynı mal ve/veya hizmetlerde tescil edilmiş markanızı kullanamaz. Tescilli markanın sahibi, markasının taklit edildiğini tespit ettirdiği takdirde taklit malları toplatabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerine yapacağı başvurular ile uğramış olduğu maddi ve manevi zararın karşılanması için tazminat davası açabilir.


556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği

 

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

 

Markalar Kanunu Tasarısı Taslağı

 

Marka Kanunu Anlaşması

 

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik

 

Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler

 

Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti

 

Markaların Tanınmışlık Düzeyleri İle İlgili Esaslar Ve Uygulaması

 

 

Kaynak: Türk Patent Enstitüsü

ONLINE KATALOG
SIKÇA SORULAN SORULAR
SEKTÖREL DUYURULAR
BİLGİLENDİRME FORMU
MEDYA SEKTÖRÜ VE DİĞER FAALİYET ALANLARIMIZ
ETKİNLİKLER VE GÜNDEM