Markalaşma stratejileri

Markalaşma stratejileri 
 
Markalaşma bir firmanın en stratejik yatırımlarından biri konumundadır. Bu nedenle markalaşmayı 
yalnızca isim, sembol, tasarım ya da bunların kombinasyonunun geliştirilmesi ile sınırlı olarak ele 
almak, bu stratejik yatırım alanında son derece riskli bir girişim anlamına gelmektedir. 
 
Marka kişiliği oluşturmanın önemi 
 
Markalaşmanın başarılı bir girişim sayılabilmesinin ön koşullarından biri, ürün ya da firmaya kişilik 
kazandırmasının sağlanmasıdır. Günümüzün önde gelen markalarının tümünün, müşterileri ve 
potansiyel müşterileri nezdinde bilinen özgün kişilikleri vardır. Araştırmalar, tüketicilerin markalar ile 
çevrelerindeki insani kişiliklerle girdikleri türde ilişki içinde olduklarını ortaya koymaktadır. Bazı 
markalar tüketicilerin rasyonel yönlerine (bir diş macununun dişlerin çürümesini önlemesi gibi) çekici 
gelirken, kimi markalar da tüketicinin sempati/ yakınlık duyma ya da aidiyet hissetme gibi duygusal 
yönlerine hitap etmektedirler. İster rasyonel ister duygusal yönlerine hitap etsin, marka kişiliğinin 
tüketicilerin satın alma kararları üzerinde son derece ağırlıklı etkiye sahip olduğu bilinmektedir. 
Marka kişiliğinin önemli boyutlarından biri de, tüketicinin sözkonusu markalı ürünleri kullanarak ya da 
sözkonusu marka/firmadan alışveriş yaparak mevcut ya da özlemlediği yaşam tarzını, başkalarına 
göstermek istediği farklılığını ifade etmesine olanak tanımasıdır. 
 
Markalaşmanın algılanan değeri arttırması üzerindeki etkisi 
 
Araştırmaların ortaya koyduğu en çarpıcı olgulardan biri de, özellikle “büyük marka” olarak tanımlanan 
markaların ürünlerinin, içerdiği gözle görülür fiziki ürün özelliklerinin ötesinde tüketiciler nezdinde daha 
farklı bir değere sahip olduklarıdır. Algılanan değerinin yüksek olması bir markanın pazar lideri 
konumuna ulaşmasında en başta gelen etkenlerden biri durumundadır. Kısacası, bir marka müşterileri 
nezdinde üstün bir algılanan değere sahip olduğunda pazar performansı da buna paralel olarak 
artmaktadır. 
Markalaşma tüketicilerin satın alma kararları üzerinde markalaşmamış ürünlere göre rekabette avantaj 
sağlamaktadır. Zira markalaşma, standart kalite ve hizmet garantisi içerdiği varsayımıyla tüketicinin 
alışverişinde hata riskini azaltan bir unsur olarak değerlendirilmekte, markalaşmış ürün ve firmaların 
markalaşmamış ürün ve firmalara tercih edilmesini sağlamaktadır. 
Ancak, markalaşmanın bir ürün ya da firmanın pazardaki algılanan değerini yükseltebilmesi ve pazarda 
öngörülen şekilde konumlanmasını sağlayabilmesi belirli koşullara bağlıdır. 
Eğer markalaşma kararı vermiş firma tarafından tutarlı olarak iletilen ve sergilenen iyi tanımlanmış 
belirli değerler sözkonusu değilse, reklam, promosyon, isim değişikliği, logo tasarımı ve diğer aktiviteler 
hiç bir şekilde başarılı bir marka oluşturulması için yeterli olmayacaktır. 
 
 1
ONLINE KATALOG
SIKÇA SORULAN SORULAR
SEKTÖREL DUYURULAR
BİLGİLENDİRME FORMU
MEDYA SEKTÖRÜ VE DİĞER FAALİYET ALANLARIMIZ
ETKİNLİKLER VE GÜNDEM